הסתכלות קלינית מבוססת תיאוריה של אינטגרציה סנסורית

מבוסס על המודל של פרופ' Jean Ayres, המשמש לאבחון עיבוד פרופיוצפטיבי ווסטיבולרי.

סדנא בת 4 מפגשים בתאריכים:

יום רביעי 10.3.2021 יום רביעי 17.3.2021 יום שני 19.4.2021 יום רביעי 28.4.2021

עלות הסדנא 450 ש"ח

שעות המפגשים 22.00 – 20.30 ב-zoom קהל יעד: מרפאות/ים בעיסוק

מועבר ע"י חוליה זלצמן MSc., BOT

מטרת הסדנא: למידה של ההסתכלות הקלינית אשר מבוססת על המודל של פרופ' Jean Ayres. הסתכלות זו משמשת לאבחון של עיבוד פרופריוצפטיבי ווסטיבולרי ולהשלמת האבחון בקרב ילדים עם חשש לקשיים מוטוריים על בסיס סנסורי (SBMD).

פירוט הנושאים:

הרצאה מס' 1: הכרות עם הכלי התצפיתי. למידת הכלי.

הרצאה מס' 2: המשך למידה של הכלי

הרצאה מס' 3: התנסות בקידוד ואינטרפרטציה של התוצאות.

הרצאה מס' 4: ניתוח תיאורי מקרה אשר יוצגו על ידי המשתתפים.

קהל היעד: מרפאות בעיסוק אשר מעוניינות להרחיב את סל הכלים העומדים לרשותן.

**שימו לב, המקומות לקורס מוגבלים**