הדרכות מקצועיות

ההדרכה מבוססת תיאורי מקרה תוך ביסוס ולמידה של מושגים תיאורטיים והרחבתם כולל קריאה של חומר מקצועי בתיאום עם המודרכות/ים.

אפשרויות:

הדרכות אישיות: עד שתי מרפאות בעיסוק

 משך: שעה

עלות: 350 ₪

פורמט: מפגשים פיזיים בתל אביב או און ליין (Zoom) לבחירת המשתתפות

הדרכה קבוצתית: עד 8 משתתפים בהרכב קבוע

תדירות פעם בחודש.

פורמט: און ליין (Zoom)

משך: שעה וחצי

עלות: 120 ש”ח למפגש לכל משתתף/ת

מועדים ומספר מפגשים בתאום עם הקבוצה

לרישום ופרטים נוספים: juliamashlima@gmail.com